Từ vựng tiếng Anh về dịch covid hữu dụng cho du học sinh và người đi nước ngoài

| Lượt xem: 669

👉👉👉𝟔𝟎 𝐭𝐮̛̀ 𝐯𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̂́𝐧𝐠 𝐀𝐧𝐡 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐧 đ𝐞̂́𝐧 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐛𝐞̣̂𝐧𝐡 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗.

Có lẽ chưa khi nào có một loại Virus lại gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến người dân toàn Thế giới cũng như Việt Nam như Covid 19. Đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp trên toàn Thế giới nói chung và Việt Nam chúng ta nói riêng. Vì vậy trong video này Apaco sẽ chia sẻ cùng các bạn một số từ vựng tiếng Anh để nói về chủ đề này cũng như mở rộng vốn từ về chủ đề sức khỏe, phòng chống dịch bệnh giúp các bạn tự tin sử dụng nó trong giao tiếp khi đã có vốn từ vựng.