• Sự kiện công ty

CẬP NHẬP MỚI NHẤT VỀ VIỆC NHẬP CẢNH VÀO CANADA

CẬP NHẬP MỚI NHẤT VỀ VIỆC NHẬP CẢNH VÀO CANADA

Bắt đầu từ ngày 7/9, những du khách đã được tiêm phòng vaccine #COVID-19 đầy đủ, từ bất kỳ quốc gia nào, đều có thể nhập cảnh vào Canada.