• Sự kiện công ty

SINH VIÊN QUỐC TẾ, NGƯỜI DI CƯ CÓ TAY NGHỀ CAO TRỞ LẠI ÚC KHI BIÊN GIỚI MỞ CỬA TRỞ LẠI

SINH VIÊN QUỐC TẾ, NGƯỜI DI CƯ CÓ TAY NGHỀ CAO TRỞ LẠI ÚC KHI BIÊN GIỚI MỞ CỬA TRỞ LẠI

SINH VIÊN QUỐC TẾ, NGƯỜI DI CƯ CÓ TAY NGHỀ CAO TRỞ LẠI ÚC KHI BIÊN GIỚI MỞ CỬA TRỞ LẠI

THÔNG TIN MỚI NHẤT CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ VỀ KẾ HOẠCH QUAY TRỞ LẠI DU HỌC ÚC

THÔNG TIN MỚI NHẤT CHO SINH VIÊN QUỐC TẾ VỀ KẾ HOẠCH QUAY TRỞ LẠI DU HỌC ÚC

Hầu hết các tiểu bang và vùng lãnh thổ của Úc hiện đã công bố các chương trình thí điểm hoặc các kế hoạch rộng hơn để chào đón sinh viên quốc tế trở lại 

𝐔́𝐂: 𝐁𝐀𝐍𝐆 𝐍𝐒𝐖 𝐒𝐄̃ Đ𝐎́𝐍 𝟐𝟓𝟎 𝐃𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐎̛̉ 𝐋𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐀̣̂𝐏 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 Đ𝐎́ 𝐂𝐎́ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌.

𝐔́𝐂: 𝐁𝐀𝐍𝐆 𝐍𝐒𝐖 𝐒𝐄̃ Đ𝐎́𝐍 𝟐𝟓𝟎 𝐃𝐔 𝐇𝐎̣𝐂 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐓𝐑𝐎̛̉ 𝐋𝐀̣𝐈 𝐇𝐎̣𝐂 𝐓𝐀̣̂𝐏 𝐓𝐑𝐎𝐍𝐆 Đ𝐎́ 𝐂𝐎́ 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐕𝐈𝐄̂𝐍 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌.

Từ 06 tháng 12 năm 2021, Bang New Souh Wales sẽ đón 250 sinh viên quốc tế đến từ 15 quốc gia trong đó có sinh viên Việt Nam trở lại học tập. Các sinh viên đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin sẽ không phải cách li.

𝗔𝗣𝗔𝗖𝗢 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗼̂̀𝗶 𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝘁𝘂̛̀ 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗔̂𝘂 - 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 Đ𝗼̂𝗻𝗴- 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗣𝗵𝗶 - 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗻𝗼̂́𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗾𝘂𝗮 Đ𝘂̛́𝗰 (𝗙𝗥𝗔) 𝘃𝗲̂̀ 𝗡𝗵𝗮 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 (𝗖𝗫𝗥) 𝗯𝗮𝘆 𝟮𝟴/𝟭𝟭

𝗔𝗣𝗔𝗖𝗢 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗼̂̀𝗶 𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝘁𝘂̛̀ 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗔̂𝘂 - 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 Đ𝗼̂𝗻𝗴- 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗣𝗵𝗶 - 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗻𝗼̂́𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗾𝘂𝗮 Đ𝘂̛́𝗰 (𝗙𝗥𝗔) 𝘃𝗲̂̀ 𝗡𝗵𝗮 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 (𝗖𝗫𝗥) 𝗯𝗮𝘆 𝟮𝟴/𝟭𝟭

𝗔𝗣𝗔𝗖𝗢 𝗻𝗵𝗮̣̂𝗻 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗼̂̀𝗶 𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗡𝗮𝗺 𝘁𝘂̛̀ 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗔̂𝘂 - 𝗧𝗿𝘂𝗻𝗴 Đ𝗼̂𝗻𝗴- 𝗖𝗵𝗮̂𝘂 𝗣𝗵𝗶 - 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗻𝗼̂́𝗶 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗾𝘂𝗮 Đ𝘂̛́𝗰 (𝗙𝗥𝗔) 𝘃𝗲̂̀ 𝗡𝗵𝗮 𝗧𝗿𝗮𝗻𝗴 (𝗖𝗫𝗥) 𝗯𝗮𝘆 𝟮𝟴/𝟭𝟭