0225 3637189 - 0982237189

info@duhochaiphong.vn

www.duhochaiphong.vn

Tuần lễ du học Thuỵ Sĩ - Ngành Quản lý du lịch- khách sạn

Tuần lễ du học Thuỵ Sĩ - Ngành Quản lý du lịch- khách sạn

Du lịch khách sạn là một trong những ngành HOT hiện nay, có tỷ lệ thí sinh đăng ký nguyện vọng cực lớn. Ai cũng thấy rõ những tiềm năng của ngành ở hiện tại và tương lai.

𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔̛́𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐇𝐎̂̀ 𝐒𝐎̛ 𝐗𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐇𝐀̆𝐌 𝐔́𝐂

𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔̛́𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐇𝐎̂̀ 𝐒𝐎̛ 𝐗𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐇𝐀̆𝐌 𝐔́𝐂

𝐘𝐄̂𝐔 𝐂𝐀̂̀𝐔 𝐁𝐀̆̀𝐍𝐆 𝐂𝐇𝐔̛́𝐍𝐆 𝐓𝐀̀𝐈 𝐂𝐇𝐈́𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐎 𝐇𝐎̂̀ 𝐒𝐎̛ 𝐗𝐈𝐍 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐓𝐇𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐇𝐀̆𝐌 𝐔́𝐂/𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐈𝐀𝐋 𝐄𝐕𝐈𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐑𝐄𝐐𝐔𝐈𝐑𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓𝐒 𝐅𝐎𝐑 𝐕𝐈𝐒𝐈𝐓𝐎𝐑 𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐀𝐏𝐏𝐋𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 [𝐄𝐧𝐠𝐥𝐢𝐬𝐡 𝐛𝐞𝐥𝐨𝐰]

ÚC tăng yêu cầu chứng minh du hoc

ÚC tăng yêu cầu chứng minh du hoc

Úc tăng yêu cầu chứng minh tài chính du học: Sổ tiết kiệm gửi trước 6 tháng và bằng chứng công việc/thu nhập/thuê mướn qua ngân hàng 12 tháng.

ÚC TĂNG CHI PHÍ SINH HOẠT VÀ YÊU CẦU CHỨNG MINH TÀI CHÍNH

ÚC TĂNG CHI PHÍ SINH HOẠT VÀ YÊU CẦU CHỨNG MINH TÀI CHÍNH

𝑪𝒂̣̂𝒑 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒊𝒏 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒉𝒊́ 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒖 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒐̂́𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒄𝒉𝒐 𝒅𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝒔𝒊𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒊 𝒙𝒊𝒏 𝒗𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒖 𝒉𝒐̣𝒄 𝑼́𝒄.

Shocking news!

Shocking news!

Tỉ lệ đỗ visa du học nghề của thị trường offshore Việt Nam trong tháng 3/2024 chỉ là 5.7% . Úc với iếc kiểu này thì chết thôi

Các nguyên tắc học tiếng anh để cải thiện kỹ năng ghi nhớ và phát triển từ vựng

Các nguyên tắc học tiếng anh để cải thiện kỹ năng ghi nhớ và phát triển từ vựng

dưới đây là 7 nguyên tắc cực kỳ quan trọng nhằm cải thiện kỹ năng ghi nhớ và phát triển vốn từ vựng cũng như giúp bạn tiến bộ nhanh trong việc trau dồi kỹ năng anh ngữ của mình.

Học bổng giao lưu văn hóa mỹ 2017

Học bổng giao lưu văn hóa mỹ 2017

biến ước mơ du học thành hiện thực cùng chương trình học bổng giao lưu văn hóa mỹ - điều kiện đơn giản - lợi ích lâu dài.

  • Sự kiện công ty

Thống kê truy cập
  • Đang online: 28
  • Hôm nay: 1261
  • Trong tháng: 49 583
  • Tất cả: 2551077