8 CÁCH MỞ RỘNG VỐN TỪ TIẾNG ANH

| Lượt xem: 28

Từ vựng là nền tảng quan trọng của mỗi ngôn ngữ. Để có thể sử dụng tiếng Anh một cách thuần thục, bạn cần sở hữu một vốn tự vựng phong phú. Hãy xem các mẹo hay nhất để mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh với Apaco nhé!

1. Đặt mục tiêu học 5-10 từ mỗi ngày

Có rất nhiều cách để chọn từ mới. Bạn có thể học từ sách giáo khoa, làm bài tập hoặc ngày cả trong lúc bạn đang giải trí như xem phim, nghe nhạc, podcast, v.v…

2. Viết ra các từ mới, bao gồm đối chiếu và ví dụ về cách chúng được sử dụng trong một câu

3. Sắp xếp các từ mới theo các chủ đề khác nhau để giúp bạn dễ dàng ôn tập và áp dụng chúng khi viết một bài luận.

Một số chủ đề thông dụng bạn có thể học:

* Công nghệ

* Thiên nhiên

* Pháp luật

* Môi trường

* Các môn thể thao

* Sức khỏe

* Công việc

* Tivi

* Món ăn

* Chính quyền

* Giáo dục

* Phim

* Sự phát minh

* Liên lạc

* Du lịch lữ hành

* Các vấn đề xã hội

* Sử dụng từ điển Anh – Anh và từ đồng nghĩa

Điều này sẽ giúp bạn suy nghĩ bằng tiếng Anh và đồng thời học thêm các từ đồng nghĩa và trái nghĩa, từ đó mở rộng thêm vốn từ vựng của bạn

- Vận dụng Tiếng Anh trong giao tiếp hàng ngày

- Sử dụng các từ mới học trong khi luyện viết bài luậna

- Thực hiện một phương pháp lặp đi lặp lại để ghi nhớ các từ

- Học thành ngữ và cụm từ