50 từ vựng tiếng Anh viết tắt mà bạn nên biết

| Lượt xem: 641

Các em học tiếng Anh thường xuyên nhìn những từ viết tắt nhưng không biết nghĩa và từ đầy đủ là gì. APACO gửi tới các em những từ viết tắt thông dụng nhé