DU HỌC IRELAND KHÔNG CHỨNG MINH TÀI CHÍNH

| Lượt xem: 1773

. Về cơ hội làm việc trong & sau thời gian học, Chính phủ Ireland cho phép sinh viên quốc tế được làm thêm 20h/tuần trong thời gian học; 40h/tuần trong thời gian nghỉ; & được ở lại làm việc 12 tháng đối với sinh viên tốt nghiệp bachelor, 24 tháng đối với sinh viên tốt nghiệp master. Ngoài ra các bạn còn có cơ hội kéo dài thời gian ở lại làm việc thêm nữa nếu trong thời gian 12-24 tháng trên các bạn có thể tìm được công việc (thậm chí không cần liên quan trực tiếp đến ngành vừa học xong) có mức lương từ 35,000 EUR/năm trở lên (lương tối thiểu của Ireland là khoảng 9,5 EUR/giờ).

http://www.educationinireland.com/en/News/Ireland-24-Month-Stay-Back-Option-.html