danh sách các trường tại New Zealand

| Lượt xem: 934

I. KHỐI TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Tên trường

Địa điểm

Loại hình

Website trường

Auckland University

Auckland

Công lập

www.aukland.ac.nz

Auckland University of Technology

Auckland

Công lập

www.aut.ac.nz

Lincoln

Christchurch

Công lập

www.lincoln.ac.nz

Massey University

Palmerston, Auckland, Wellington

Công lập

www.massey.ac.nz

Victoria University of Wellington

Wellington

Công lập

www.vuw.ac.nz

Canterbury University

Christchurch

Công lập

www.canterbury.ac.nz

University of Otago

Dunedin

Công lập

www.otago.ac.nz

The University of Waikato

Hamilton

Công lập

www.waikato.ac.nz

II. KHỐI TRƯỜNG HỌC VIỆN

Tên trường

Địa điểm

Loại hình

Website trường

Media Design School

Auckland

Tư thục

www.mediadesignschool.com

Natinonal Teriary Education Consortium (NTEC)

Auckland

Tư thục

Unitec New Zealand

Auckland

Công lập

www.unitec.ac.nz

Otago Polytechnic

Auckland

Công lập

www.tekotago.ac.nz

UCOL (University College off Learning

Auckland, Palmerston North, Whanganui, Wairarapa

Công lập

www.ucol.ac.nz

Taylors College

Auckland

Tư thục

www.taylorsauckland.ac.nz/

Học viện Crown

Auckland

Tư thục

www.crown.ac.nz/

Ara Institute of Canterbury

Christchurch

Công lập

www.ara.ac.nz/

Southern Institute of Technology (SIT)

Christchurch, Invercargill, Queenstown, và Gore

Công lập

https://www.sit.ac.nz

Nelson Marlborough Institute of Technology (NMIT)

Nesol/ Marlorough

Công lập

www.nmit.ac.nz

Pacific International Hotel Management School

New Plymouth

Tư thục

www.pihms.ac.nz

Institute of the Pacific United (IPU)

Palmerston North

Tư thục

www.ipu.ac.nz/

Bay of Plenty Polytechnic

Tauranga

Công lập

www.boppoly.ac.nz

Học viện công nghệ Wellington

Wellington

Công lập

https://www.weltec.ac.nz/

III. KHỐI TRƯỜNG ANH NGỮ

Tên trường

Địa điểm

Loại hình

Website trường

English Teaching College

Auckland, Wellington

Tư thục

www.etc.ac.nz/

The Campbell Institute

Auckland,Wellington

Tư thục

www.campbell.ac.nz

Bay of Plenty Enghish Language School

Tauranga

Tư thục

https://www.bayofplentynz.com

IV. KHỐI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Tên trường

Địa điểm

Loại hình

Website trường

Maclean College

Auckland

Công lập

www.macleans.school.nz

Mount Roskill Grammar School

Auckland

Công lập

www.mrgs.school.nz

Pakuranga College

Auckland

www.pakuranga.school.nz

Mt Albert Grammar School

Auckland

Công lập

www.mags.school.nz/

Auckkland Grammar School

Auckkland

Công lập

www.ags.school.nz/

William Colenso College

Napier

Công lập

www.colenso.school.nz/

Upper Hutt College

Upper Hutt

Công lập

www.upperhutt.school.nz/

Hutt Valley High School

Wellington

Công lập

www.huttvalleynz.com/

Onslow College

Wellington

Công lập

www.onslow.school.nz/

Aootea College

Wellington

Công lập

www.aotea.school.nz

Newlands College

Wellington

Công lập

www.newlands.school.nz

ACG Parnell College

Parnell

Tư thục

www.arnellcollege.acgedu.com/

ACG Sunderland

Henderson

Tư thục

www.sunderland.acgedu.com/

Lynfield College

Auckland

Công lập

www.lynfield.school.nz/

ST Dominic’s College

Auckland

Tư thục

www.stdoms.ac.nz/

Avondale

Auckland

Công lập

www.avcol.school.nz/

Glenfield

Auckland

Công lập

www.gc.ac.nz/