DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀN QUÔC

| Lượt xem: 2071

Hàn Quốc được đánh giá là điểm đến thu hút của các bạn du học sinh không chỉ từ Việt Nam mà còn từ các nước khác trong khu vực. Điểm thu hút của đất nước này là nền công nghiệp giải trí phát triển mạnh mẽ, nền giáo dục tiên tiến không thua kém các nước Châu Âu hay Nhật Bản và nền văn hóa đặc sắc.

Bạn có thể tìm được những thông tin chi tiết về địa chỉ, mức học phí cũng như những đặc điểm nổi bật của từng trường đại học tại Hàn Quốc tại các trang website của các trường dưới đây

Apaco cung cấp danh sách các trường tại Hàn Quốc để các bạn học sinh tham khảo

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI HÀN QUỐC

Stt

Tên trướng

Web trường

1

Đại học nữ Sungshi

http://www.sungshin.ac.kr/

2

 Đại học Yonsei Wonju 

https://www.yonsei.ac.kr/

3

 Đại học Sogang 

http://www.sogang.ac.kr/

4

 Đại học Dongguk 

http://www.dongguk.edu/

5

Đại học Dankook

http://www.dankook.ac.kr

6

Đại học Konkuk

http://www.konkuk.ac.kr/

7

 Đại học Korea 

http://www.korea.ac.kr/

8

 Đại học Chungang

http://www.cau.ac.kr/

9

Đại học Dongseo

https://uni.dongseo.ac.kr/eng/

10

Đại học Kunjang

https://www.kunjang.ac.kr/

11

Đại học quốc gia Seoul 

https://www.useoul.edu/

12

Đại học Chungwoon

http://iec.chungwoon.ac.kr

13

 Đại học Seokyeong 

https://www.skuniv.ac.kr/

14

 Đại học Inha

http://www.inha.ac.kr

15

Đại học Woosong

http://www.wsu.ac.kr

16

 Đại học Quốc gia Gyeongsang 

http://www.gsnu.ac.kr

17

Đại học MyongJi

http://www.mju.ac.kr/

18

 Đại học Hongik

http://en.hongik.ac.kr/contents/www/eng/institute.html

19

Đại học Pusan

http://www.pusan.ac.kr/

20

 Đại học ngoại ngữ Busan

http://www.bufs.ac.kr/

21

 Đại học Kyunghee 

https://www.khu.ac.kr/eng/main/index.do

22

 Đại học Jeju

http://www.jejunu.ac.kr

23

Đại học ngoại ngữ Hàn Quốc

http://www.hufs.ac.kr/

24

Đại học Yongin

http://www.yongin.ac.kr/

25

Đại học Hansung

http://www.hansung.ac.kr/

26

Đại học Pukyong 

http://www.pknu.ac.kr/

27

 Đại học Nam Seoul

http://www.nsu.ac.kr/

28

Đại học Sungkyunkwan 

http://www.skku.edu/

29

Đại học Hanyang 

http://www.hanyang.ac.kr/

30

 Đại học Kookmin

https://iie.kookmin.ac.kr/en/regular/academic

31

Đại học Tongmyung 

http://www.tu.ac.kr/

32

Đại học Chungnam

http://www.cnu.ac.kr/

33

 Đại học Kyungsung

http://ks.ac.kr/

34

 Đại học Daejeon

http://www.dju.ac.kr/kor/html/main.htm

35

Đại học Mokwon 

http://www.mokwon.ac.kr/

36

 Đại học Semyung

http://www.semyung.ac.kr/

37

Đại học Dankook (Cheonan Campus)

http://www.dankook.ac.kr/

38

Đại học Sạngi

http://www.sangji.ac.kr

39

 Đại học Bách khoa Hàn Quốc

http://www.kpu.ac.kr/

40

 Đại học quốc gia Chonbuk 

http://www.chonbuk.ac.kr

41

Đại học Wonkwang 

https://eng.wku.ac.kr/

42

Đại học Inje

http://www.inje.ac.kr/

43

Đại học Hoseo

http://www.hoseo.ac.kr

44

Đại học Hannam

http://gra.hannam.ac.kr/main/index.php

45

Đại học Cheongju

https://www.cju.ac.kr/eng/index.do

46

 Đại học Kwangwoon

http://www.kw.ac.kr/

47

 Đại học Inje 

http://www.inje.ac.kr/

48

Đại học Cheongju

https://www.cju.ac.kr/eng/index.do

49

 Đại học Yeungnam

http://www.yu.ac.kr/

50

 Đại học Kosin 

https://center.kosin.ac.kr/english//bbs/board.php?bo_table=k_course&wr_id=3

51

 Đại học Joongbu

http://web.joongbu.ac.kr

52

Đại học Sunmoon

http://www.sunmoon.ac.kr

53

Đại học Gachon

http://oia.gachon.ac.kr/eng/

54

Đại học Donga

http://www.donga.ac.kr/

55

 Đại học Soonchunhyang

http://homepage.sch.ac.kr/

56

Đại học quốc tế Hanbat

http://www.hanbat.ac.kr/

57

Đại học Honam

http://www.honam.ac.kr/

58

Đại học Daegu

http://www.daegu.ac.kr/

59

 Đại học Konyang

http://www.konyang.ac.kr/

60

Đại hộc Daejin

http://www.daejin.ac.kr/

61

Đại học Seoul

https://global.uos.ac.kr/iice/learn/program.do