👩‍👧‍👧𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐮̀𝐚 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐡𝐞̀ 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐞̂́𝐧, 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐡𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐯𝐨̂ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮.

| Lượt xem: 20
👩‍👧‍👧𝐌𝐨̣̂𝐭 𝐦𝐮̀𝐚 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜 𝐡𝐞̀ 𝐥𝐚̣𝐢 đ𝐞̂́𝐧, 𝐜𝐚́𝐜 𝐜𝐨𝐧 𝐜𝐨̀𝐧 𝐧𝐡𝐨̉ 𝐧𝐞̂𝐧 𝐡𝐚𝐲 𝐪𝐮𝐞̂𝐧 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝐯𝐨̂ 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮.
🍀Quên hộ chiếu trước khi làm thủ tục xuất cảnh là tình huống "dỡ khóc dở cười" khiến nhiều người lo ngại, hoảng hốt. Nhưng bạn cần phải bình tình để xử lý vấn đề nhé.
👉Video dưới đây Apaco sẽ chia sẻ về kinh nghiệm này và hướng giải quyết khi bị quên hộ chiếu tại sân bay.