dịch covid ảnh hưởng gì đến các khóa học tại úc

| Lượt xem: 1415

Việc đóng cửa biên giới Úc tiêu tốn 1,2 tỷ đô la Úc cho khóa tiếng anh (ELICOS) trong năm 2020.

Theo Hội đồng Anh ngữ Úc (English Australia) mới đây đã công bố rằng việc đóng cửa biên giới dẫn đến thiệt hại 1,2 tỷ đô la Úc cho các khóa học tiếng anh dành cho du học sinh quốc tế (ELICOS) trong năm 2020

Nếu xem xét đến sự sụt giảm tương ứng ở những sinh viên có thể sẽ học tiếp ở Úc, tổng thiệt hại kinh tế ước tính khoảng 2,7 tỷ AUS đô la trong năm.

Hội đồng Anh ngữ Úc (English Australia) mới đây đã công bố rằng việc đóng cửa biên giới dẫn đến thiệt hại 1,2 tỷ đô la Úc cho các khóa học tiếng anh dành cho du học sinh quốc tế (ELICOS) trong năm 2020

Theo báo cáo của BONARD về Tác động kinh tế của COVID-19 đối với ELICOS ở Úc cũng cho thấy rằng việc đăng ký tham gia các chương trình ELICOS của Úc đã giảm 47% từ năm 2019 đến năm 2020, cả về số lượng sinh viên và số tuần học. Dữ liệu liên quan từ chính phủ Úc chỉ ra rằng số tuần khai giảng cho khóa các khóa ELICOS giảm gần 62% trong năm nay so với năm 2020 (mức giảm tổng thể là 71% kể từ năm 2019) và tổng số tuyển sinh giảm 63% từ năm 2020 đến năm 2021 và 69% tổng thể từ các cấp 2019.

Báo cáo của BONARD đã ước tính tổng thiệt hại kinh tế là 2,7 tỷ đô la Úc cho riêng năm 2020, bao gồm 1,2 tỷ đô la Úc học phí và sinh hoạt phí của sinh viên đăng kí khóa ELICOS, và 1,5 tỷ đô la Úc cho những chương trình chuyển tiếp khi hoàn thành khóa tiếng anh. “Theo dữ liệu từ Bộ Giáo dục, Kỹ năng và Việc làm (DESE), 47% sinh viên ELICOS sẽ chuyển sang một lĩnh vực giáo dục quốc tế khác ở Úc khi đăng ký diện thị thực sinh viên (student visa)được chỉ ra trong nghiên cứu.

Báo cáo cũng giải thích rằng thiệt hại kinh tế sẽ còn lớn hơn nếu các nhà cung cấp khóa ELICOS không nhanh chóng cung cấp các chương trình trực tuyến cho sinh viên nước ngoài. Trước đại dịch COVID, có rất ít sinh viên theo học khóa ELICOS trực tuyến. Tuy nhiên, như biểu đồ sau minh họa, hơn một nửa số học sinh ELICOS đăng ký theo học các khóa học trực tuyến vào cuối năm 2020.

Bên cạnh đó, cứ ba trong số bốn nhân viên của khóa ELICOS bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng và hơn một phần ba (35%) bị mất việc làm vào năm 2020. Vào thời điểm công bố báo cáo vào tháng 8 năm 2021, BONARD ước tính rằng một trong năm nhà cung cấp ELICOS vẫn đang ở trạng thái “ngủ đông” hoặc không hoạt động, nói thêm rằng, “Số lượng doanh nghiệp có nguy cơ ngừng hoạt động được dự đoán sẽ tăng lên khi biên giới của Úc vẫn đóng cửa”.

Báo cáo kết thúc với lời kêu gọi Chính phủ hỗ trợ bổ sung và các biện pháp chính sách cho từng lĩnh vực và nhấn mạnh rằng: “Hướng dẫn rõ ràng về thời điểm mở cửa biên giới được coi là rất quan trọng đối với sinh viên quốc tế, phụ huynh và các bên liên quan khác như các cơ quan giáo dục. Nếu không có hướng dẫn này, việc phục hồi sẽ là một chặng đường khó khăn đối với Úc bởi xu hướng quan tâm đối với các điểm đến nói tiếng Anh (ELT) khác như Canada, Anh và Mỹ ngày càng tăng”.

Link báo cáo của BONARD https://www.englishaustralia.com.au/documents/item/1314