Visa úc- canada kết thúc tháng 7 cô hồn

| Lượt xem: 727

VISA ÚC- CANADA KẾT THÚC THÁNG 7 CÔ HỒN

Chấm dứt tháng 7 cô hồn, chúc mừng các cô chú đã nhận được visa Úc- Canada.

Hy vọng tháng mới may mắn và ngập tràn visa 

Chúc mừng anh Chiến, chị Huệ ở Cột đèn, anh Dũng ở An Dương, chị Oanh ở Cát Bà đã nhận được visa thăm thân Canada

Chúc mừng cô Hà ở Đồ Sơn, chị Tung ở Thủy Nguyên đã nhận được visa Úc

Chúc các cô chú anh chị có chuyến đi tốt đẹp