Visa Du lịch Úc lại với Apaco.

| Lượt xem: 225
🥰🥰🥰 Visa Du lịch Úc lại với Apaco.
💕💕💕 Chúc mừng vợ chồng chú Bùi Văn Vĩnh và cô Trần Thị Thu đã nhận được visa du lịch tại Úc 3 năm
💕💕💕 Chúc mừng chị Đỗ Thị Anh Đào đã được Úc cấp visa 1 năm mỗi lần ở lại 6 tháng.
𝐋𝐮̛𝐮 𝐲́: 𝙐́𝙘 𝙘𝙖̂́𝙥 𝙫𝙞𝙨𝙖 𝙫𝙖̀ 𝙢𝙞𝙚̂̃𝙣 𝙩𝙧𝙪̛̀ đ𝙞 𝙡𝙖̣𝙞 (𝙩𝙧𝙖𝙫𝙚𝙡 𝙚𝙭𝙚𝙢𝙥𝙩𝙞𝙤𝙣) 𝙘𝙝𝙤 𝙣𝙝𝙪̛̃𝙣𝙜 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙭𝙞𝙣 𝙫𝙞𝙨𝙖 𝙙𝙪 𝙡𝙞̣𝙘𝙝 (𝙑𝙞𝙨𝙞𝙩𝙤𝙧 𝙫𝙞𝙨𝙖 𝙨𝙪𝙗𝙘𝙡𝙖𝙨𝙨 600) 𝙣𝙚̂́𝙪 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙭𝙞𝙣 𝙫𝙞𝙨𝙖 𝙡𝙖̀ 𝙣𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙩𝙝𝙖̂𝙣 𝙩𝙝𝙪𝙤̣̂𝙘 𝙣𝙝𝙤́𝙢 𝙜𝙞𝙖 đ𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙪̛̣𝙘 𝙝𝙚̣̂ (𝙞𝙢𝙢𝙚𝙙𝙞𝙖𝙩𝙚 𝙛𝙖𝙢𝙞𝙡𝙮) 𝙘𝙪̉𝙖 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙪́ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣/ 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙙𝙖̂𝙣 𝙐́𝙘.
𝙉𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙩𝙝𝙖̂𝙣 𝙩𝙧𝙤𝙣𝙜 𝙜𝙞𝙖 đ𝙞̀𝙣𝙝 𝙩𝙧𝙪̛̣𝙘 𝙝𝙚̣̂ 𝙗𝙖𝙤 𝙜𝙤̂̀𝙢:
- 𝙑𝙤̛̣/𝙘𝙝𝙤̂̀𝙣𝙜
- 𝙑𝙤̛̣/𝙘𝙝𝙤̂̀𝙣𝙜 𝙠𝙝𝙤̂𝙣𝙜 𝙝𝙤̂𝙣 𝙩𝙝𝙪́
- 𝘾𝙤𝙣 𝙘𝙖́𝙞 𝙥𝙝𝙪̣ 𝙩𝙝𝙪𝙤̣̂𝙘 𝙫𝙖̀𝙤 𝙘𝙝𝙖 𝙢𝙚̣
- 𝘾𝙝𝙖 𝙢𝙚̣ đ𝙚̉
- 𝙉𝙜𝙪̛𝙤̛̀𝙞 𝙜𝙞𝙖́𝙢 𝙝𝙤̣̂ 𝙘𝙝𝙤 𝙩𝙧𝙚̉ 𝙚𝙢 𝙙𝙪̛𝙤̛́𝙞 18 𝙩𝙪𝙤̂̉𝙞 𝙡𝙖̀ 𝙩𝙝𝙪̛𝙤̛̀𝙣𝙜 𝙩𝙧𝙪́ 𝙣𝙝𝙖̂𝙣/ 𝙘𝙤̂𝙣𝙜 𝙙𝙖̂𝙣 𝙐́𝙘

Quý vị có nhu cầu xin visa du lịch các nước, vui lòng liên hệ với Apaco để được tư vấn và hỗ trợ.
Mọi thủ tục visa và vé máy bay đã có Apaco lo nhé.
==========================
Du học Apaco
Địa chỉ: Số 19 Phạm Huy Thông, Lam Sơn, Lê Chân, Hải Phòng
Hotline: +84 982 237 189
Email: lan@duhochaiphong.vn