Visa du học úc của đỗ quang khánh

| Lượt xem: 425

Sau bao ngày chờ đợi vì dịch, hôm nay em nó đã về với team APACO.

Chúc mừng Đỗ Quang Khánh đã nhận được visa du học Úc nhé. Lại gặp mặt toàn họ hàng tại Úc