Lại một visa châu Âu về với team Apaco. Chúc mừng em Hiền Trang đã nhận được visa Thuỵ Điển nhé

| Lượt xem: 32
Lại một visa châu Âu về với team Apaco. Chúc mừng em Hiền Trang đã nhận được visa Thuỵ Điển nhé
Chúc em có chuyến bay an toàn bên người thân nhé.