Chúc mừng vợ chồng cô chú Lương Looc Man và cô Nguyễn Thị Xuân Hương đã nhận được tấm visa đến với xứ sở cờ hoa.

| Lượt xem: 94

🥰🎉Chúc mừng vợ chồng cô chú Lương Looc Man và cô Nguyễn Thị Xuân Hương đã nhận được tấm visa đến với xứ sở cờ hoa.