Chúc mừng vợ chồng anh chị Vũ Thị Như Hoa và Nguyễn Xuân Quý đã nhận được visa du lịch Úc thời hạn 3 năm

| Lượt xem: 172

🔰 Chúc mừng vợ chồng anh chị Vũ Thị Như Hoa và Nguyễn Xuân Quý đã nhận được visa du lịch Úc thời hạn 3 năm được nhập cảnh nhiều lần mỗi lần 3 tháng