Chúc mừng thêm 1 học sinh PTTH nữa đến Melbourne nhé và một khách hàng nhận visa du lịch nhanh chóng

| Lượt xem: 191

Chúc mừng Nguyễn Minh Huyền thêm 1 học sinh PTTH nữa đến Melbourne nhé và một khách hàng nhận visa du lịch nhanh chóng.

Có thể là hình ảnh về văn bản