Chúc mừng Thế Nam đã nhận đuọc visa việc làm sau khi tốt nghiệp nhé. Hạn tận 03 năm để con có thể tìm cơ hội định cư tại Canada nhé

| Lượt xem: 49

Chúc mừng Thế Nam đã nhận đuọc visa việc làm sau khi tốt nghiệp nhé. Hạn tận 03 năm để con có thể tìm cơ hội định cư tại Canada nhé

Có thể là hình minh họa về bản đồ và văn bản