Chúc mừng Nguyễn Huy Hoàng đã nhận được visa du lịch Úc chỉ sau 1 ngày lấy dấu vân tay.

| Lượt xem: 208

💐💐💐 Chúc mừng Nguyễn Huy Hoàng đã nhận được visa du lịch Úc chỉ sau 1 ngày lấy dấu vân tay. Hoàng trượt visa năm 2019 nhưng khi làm lại hồ sơ cứ củng cố đẹp là được cấp visa ngay thôi.