Chúc mừng Nguyễn Dương Huy đã nhận được visa du lịch Úc

| Lượt xem: 370
🥰🥰𝐕𝐢𝐬𝐚 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜- 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐔́𝐜 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐯𝐞̂̀ đ𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐀𝐩𝐚𝐜𝐨!
👉𝑪𝒉𝒐̂́𝒕 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝑼́𝒄.
🎉🎉 Apaco chia sẻ niềm vui cùng gia đình Nguyễn Dương Huy em đã được sứ quán Úc visa thời hạn 1 năm được nhập cảnh nhiều lần mỗi lần 3 tháng.
🔰🔰🔰 Với mong muốn được dẫn con trai sang trải nghiệm trại hè tại Úc đã trở thành hiện thực. Cảm ơn em và gia đình đã tin tưởng, đồng hành cùng Apaco.