Chúc mừng Nguyễn Dương Huy đã nhận được visa du lịch Úc

| Lượt xem: 180
🥰🥰𝐕𝐢𝐬𝐚 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜- 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐔́𝐜 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐯𝐞̂̀ đ𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐀𝐩𝐚𝐜𝐨!
👉𝑪𝒉𝒐̂́𝒕 𝒄𝒖𝒐̂́𝒊 𝒕𝒖𝒂̂̀𝒏 𝒍𝒂̀𝒎 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒔𝒂 𝒅𝒖 𝒍𝒊̣𝒄𝒉 𝑼́𝒄.
🎉🎉 Apaco chia sẻ niềm vui cùng gia đình Nguyễn Dương Huy em đã được sứ quán Úc visa thời hạn 1 năm được nhập cảnh nhiều lần mỗi lần 3 tháng.
🔰