Chúc mừng Hoàng Đình Nam đã nhận được visa giám hộ để chăm sóc con tại Úc nhé

| Lượt xem: 208

Chiếc visa cuối cùng được cấp ngày 30 Tết đã hạ cánh tại Apaco. Chúc mừng Hoàng Đình Nam đã nhận được visa giám hộ để chăm sóc con tại Úc nhé. Hy vọng năm 2023 visa nhận như mưa.