Chúc mừng em Bùi Trọng Khiêm đã nhận được visa du học Úc

| Lượt xem: 609

𝗧háng 10 này trường Canterbury Institute of Management nhận thêm một sinh viên ưu tú nữa:

Apaco gửi lời chúc mừng tới Bùi Trọng Khiêm em đã nhận được visa du học Úc.

 Cảm ơn em và gia đình đã tin tưởng và đồng hành cùng Apaco trong suốt thời gian qua.

𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒆𝒎 𝒍𝒖𝒐̂𝒏 𝒗𝒖𝒊, 𝒎𝒂̣𝒏𝒉 𝒌𝒉𝒐ẻ, 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒕𝒉𝒂̣̂𝒕 𝒕𝒐̂́𝒕 𝒗𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒍𝒂𝒊 𝒆𝒎 𝒏𝒉é!