Chúc mừng Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑽𝒂̆𝒏 𝑩𝒂̉𝒐 𝑯𝒖𝒚 nhé! Sau một tuần lấy dấu vân tay em đã nhận được visa du học Úc!

| Lượt xem: 333
🥰❤️🎉𝐕𝐢𝐬𝐚 𝐝𝐮 𝐡𝐨̣𝐜- 𝐝𝐮 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐔́𝐜 𝐯𝐚̂̃𝐧 𝐯𝐞̂̀ đ𝐞̂̀𝐮 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐀𝐩𝐚𝐜𝐨!
🥰Niềm vui ngày đầu tuần làm việc nhận được visa du học Úc!
🎉Chúc mừng Đ𝒂̣̆𝒏𝒈 𝑽𝒂̆𝒏 𝑩𝒂̉𝒐 𝑯𝒖𝒚 nhé! Sau một tuần lấy dấu vân tay em đã nhận được visa du học Úc!
🔰 Học Cử nhân ngành Quản trị du lịch và nhà hàng khách sạn tại trường 𝑆𝑡𝑜𝑡𝑡'𝑠 𝐶𝑜𝑙𝑙𝑒𝑔𝑒 – 𝑀𝑒𝑙𝑏𝑜𝑢𝑟𝑛𝑒 𝐴𝑢𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑎 - là sự lựa chọn của em khi có dự định du học Úc và em đã thành công cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ Apaco.
🎉🥰Chúc em luôn gặp may mắn và thành công trên con đường mình đã lựa chọn!
❤️Cảm ơn em và gia đình đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Du học Apaco!