Chúc mừng cô Kim Oanh đã nhận visa Anh quốc đúng ngày phụ nữ Việt Nam.

| Lượt xem: 199
Mỗi ngày tôi nhận một niềm vui. Niềm vui của khách hàng cũng là niềm vui của tôi
Chúc mừng
cô Kim Oanh đã nhận visa Anh quốc đúng ngày phụ nữ Việt Nam. Chúc cô luôn mạnh khỏe và có những chuyến du lịch cùng con cháu tại Anh quốc. Visa được 05 năm nên cô đi lại thoải mái luôn

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'K HIK CLEARANCE CLEAR ENINA ANCE Place ofIssue Issue UKVI UKVI06 06 Number entries MULT Type C VISIT NGUYEN H KIM OANH F Valid from Name 018286544 15/10/22 Valid until VAF No Passport 15/10/27 5959281 Date irth Nationality .No work or recourse to public funds Duration 180 ওর days. 04/12/51 VNM <<TΗ_K_ VCGBRNGUYEN< KATHTKKIMKOANKくくくくくく< くくくくく<<'