Chúc mừng chị Mai Thị Sinh đã nhận được visa du lịch Úc - Chúc mừng Vũ Quang Chiến đã nhận được visa du học Úc hôm nay nhé.

| Lượt xem: 102
🎉𝐕𝐈𝐒𝐀 𝐃𝐔 𝐋𝐈̣𝐂𝐇 - DU HỌC 𝐔́𝐂 𝐋𝐀̣𝐈 𝐕𝐄̂̀ 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐀𝐏𝐀𝐂𝐎🎉
🎉📣Chúc mừng chị Mai Thị Sinh đã nhận được visa du lịch Úc thời hạn 3 năm được nhập cảnh mỗi lần 12 tháng.
💕Cảm ơn gia đình chị đã luôn tin tưởng, lựa chọn và đồng hành Apaco.
🎉🎉Chúc mừng Vũ Quang Chiến đã nhận được visa du học Úc hôm nay nhé. Chúc em đạt được thành công tại đất nước Kangaroo nhé

Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản