Chúc mừng chị Đinh Thị Nhất đã nhận được visa du lịch Úc

| Lượt xem: 212

Chúc mừng chị Đinh Thị Nhất đã nhận được visa du lịch Úc.

Có thể là hình ảnh về cuống vé và văn bản