Chúc mừng các em Bùi Quốc Nam Khánh, Đỗ Xuân Long, Nguyễn Vũ Hà Chi, Nguyễn Nhật Hoàng và Vũ Xuân Hoàng đã nhận được visa cho khóa học hè tại Australia.

| Lượt xem: 345
🎉💕🥰𝐾ℎ𝑜̛̉𝑖 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑖̀𝑛ℎ 𝑡𝑟𝑎̣𝑖 ℎ𝑒̀ Australia 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑎𝑚 APACO.
🎉Chúc mừng các em Bùi Quốc Nam Khánh, Đỗ Xuân Long, Nguyễn Vũ Hà Chi, Nguyễn Nhật Hoàng và Vũ Xuân Hoàng đã nhận được visa cho khóa học hè tại Australia.
🎉💕Chúc các em trải nghiệm một kỳ nghỉ vừa học tập vừa vui chơi tại xứ sở chuột túi nhé.