Chúc mừng anh Phạm Mạnh Hải đã nhận được visa Mỹ

| Lượt xem: 55

Visa  Mỹ về với team Apaco vào ngày đầu tuần làm việc. Chúc mừng anh Phạm Mạnh Hải đã nhận được visa Mỹ.