Chốt cuối tuần bằng visa du lịch Úc cấp 03 năm mỗi lần ở lại 01 năm

| Lượt xem: 286

Chốt cuối tuần bằng visa du lịch Úc cấp 03 năm mỗi lần ở lại 01 năm. Chúc mừng cô Vũ Thị Yến đã hoàn thành giấc mơ ở Úc chăm cháu nhé.

Có thể là hình ảnh về bản đồ và văn bản