𝗩𝗶𝘀𝗮 𝗱𝘂 𝗵𝗼̣𝗰 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗵𝗼̛𝗻 𝗺𝗼𝗻𝗴 đ𝗼̛̣i

| Lượt xem: 63
🔥🔥🔥𝗩𝗶𝘀𝗮 𝗱𝘂 𝗵𝗼̣𝗰 𝗖𝗮𝗻𝗮𝗱𝗮 𝗰𝗮̂́𝗽 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗵𝗼̛𝗻 𝗺𝗼𝗻𝗴 đ𝗼̛̣i🇨🇦🇨🇦🇨🇦
Làm việc với anh Canada mà phát oải vì sự lề mề, nhân sự thiếu. Hồ sơ nộp năm 2021 mà giờ chưa có visa là hết sức bình thường nên Ngọc Mai thật may mắn nhận được thư chấp thuận chỉ chưa đầy 2 tháng vẫn kịp để nhập học khoá tháng 1/2023 tại Langara college.
Chuẩn bị balo để lên đường ngay thôi🥰🥰🥰
Truyền thống chị đi du học rồi em tiếp bước có từ bao thế hệ tại Apaco. Chị gái Ngọc Mai đi du học năm 2018 tại Apaco và giờ em gái lại tiếp tục
Cảm ơn gia đình em luôn chọn Apaco để hiện thực hóa giấc mơ du học

Có thể là hình ảnh về văn bản