𝑲𝑬̂́𝑻 𝑻𝑯𝑼́𝑪 𝑻𝑼𝑨̂̀𝑵 𝑳𝑨̀𝑴 𝑽𝑰𝑬̣̂𝑪 𝑵𝑯𝑨̣̂𝑵 Đ𝑼̛𝑶̛̣𝑪 𝑪𝑯𝑼̀𝑴 𝑽𝑰𝑺𝑨 𝑫𝑼 𝑯𝑶̣𝑪 - 𝑫𝑼 𝑳𝑰̣𝑪𝑯 𝑼́𝑪.

| Lượt xem: 282
🎉🎉🎉 𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝑷𝒉𝒂̣𝒎 𝑷𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑨𝒏𝒉 - Em đã nhận được visa du học Úc vô cùng thuận lợi và may mắn cùng với sự hỗ trợ tận tình của đội ngũ Apaco
🎉🎉Chúc em hoàn thành lộ trình học khoá Tiếng Anh và sẽ tiếp tục lên bậc PTTH tại trường St Maroun's College.
💞𝑪𝒉𝒖́𝒄 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑫𝒂𝒏𝒈 đã được Sứ quán Úc cấp visa du lịch 3 năm, mỗi lần được ở lại 3 tháng.
💞𝑪𝒉𝒖̛́𝒄 𝒎𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒄𝒉𝒊̣ 𝑵𝒈𝒖𝒚𝒆̂̃𝒏 𝑻𝒉𝒊̣ 𝑶𝒂́𝒏𝒉 nhận được visa du lịch úc thời hạn 3 năm, mỗi lần được ở lại 3 tháng.
❤ Cảm ơn Quý vị phụ huynh và các em học sinh đã tin tưởng và đồng hành cùng Apaco.
Quý vị phụ huynh và các em học sinh có nhu cầu đi du học hay du lịch thăm thân các nước nhanh tay liên hệ với Apaco để được tư vấn và hỗ trợ nhé.