𝐘𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞́.

| Lượt xem: 190
🎉𝐘𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐮́𝐜 𝐦𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐜𝐨𝐧 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢̣ 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐀𝐧𝐡 𝐧𝐡𝐞́.
🏆Sau bao ngày chờ đợi con đã nhận được visa nguyện vọng được sang đoàn tụ với mẹ đã thành hiện thực.
💕Chúc con luôn mạnh khỏe để chuẩn bị cho hành trình sắp tới tại đất nước Kangaroo xinh đẹp nhé!

Có thể là hình ảnh về văn bản