𝗩𝗶𝘀𝗮 𝗔𝗻𝗵 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝗻𝗵𝗮𝗻𝗵 𝘅𝗲́𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝗺𝗼̣̂𝘁 𝗻𝗴𝗮̀𝘆

| Lượt xem: 341

Chúc mừng em Phạm Thị Phương Dung đã được cấp visa du học 🇬🇧chỉ sau 1 ngày xét duyệt. Dung nộp hồ sơ xin visa vào thứ 6 thì sáng hôm nay (thứ 3) đã nhận được thư chấp nhận. Chúc mừng em đã hoàn thành được giấc mơ du học của mình